Slider

ການປູກຜັກບົ້ງ, ຜັກບົ້ງໃນລາວ

ການປູກຜັກບົ້ງ, ຜັກບົ້ງໃນລາວ

ຜັກ­ບົ້ງ​ເປັນ​ຜັກ​ຊະ­ນິດ​ຫນຶ່ງທີ່​ໃຫ້​ຄຸນ​ປະ­ໂຫຍດ​ຫລາຍ​ຢ່າງໂດຍ​ສະ­ເພາະ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາ­ຫານໄດ້​ຫລາກ​ຫລາຍ​ຮູບ​ແບບ​ເຊັ່ນ: ລວກ ,  ຂົ້ວ ,  ກັບ​...
Read More

ການປູກເຂົ້າ, ປູກເຂົ້າ

ການດາວໂຫລດມີປັນຫາກາລຸນາ ກົດ ໂຫລດໃຫມ່ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ  ໂຫນ່ງ ອານຸສອນ ຄົນວຽງຈັນ 020 99945768 ອີເມວ: nong_kvt@yahoo.com ...
Read More

ຍຸດທະສາດສຳລັບການປະຕິຮູບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2020

ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຕາມລີ້້ງດ້ານເທິງ ກໍ່ລະນີ ລີ້ງມີປັນຫາ ກົດ  ດາວໂຫລດຄືນໃຫມ່ ພຽງຄຳຂອບໃຈ ຫນື່ງຄຳ ກໍ່ຖືວ່າຕໍ່ກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນຫາຂໍ້ມູນ ...
Read More
ຍຸດທະສາດສຳລັບການປະຕິຮູບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2020

ຍຸດທະສາດສຳລັບການປະຕິຮູບໂຮງຮຽນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2020

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງການມີການປະຕິຮູບໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂະແໜງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການບັນ...
Read More
ແຜນງານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້

ແຜນງານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້

  ທິດ​ທາງ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້​ເປັນ​ສິນຄ້າ ແຕ່​ນີ້​ຫາ​ປີ 2015 ຂອງ​ກະຊວງ​ກະ­ສິ­ກຳ ແລະ ປ່າ­ໄມ້ ໄດ້ອີງ­ໃສ່​ທ່າ­ແຮງ ແລະ ຄວາມອາ...
Read More

ຜັກກາດ

ຜັກການ ການປູກຜັກກາດ ເຕັນນິການປູກຜັກການ ວິທີການປູກຜັກກາດ ຜັກກວາງຕຸ່ງ ຜັກກາດນາ ດາວໂຫລດເລີຍ
Read More
ຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍຫມາກໄມ້

ຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍຫມາກໄມ້

ໝາກ​ໄມ້ສາມ​ສີ​ເປັນ​ຢາ​ພອກໜ້າຕ້ານ​ສິວ ຜັກ​ ແລະ ໝາກ​ໄມ້ ນອກຈາກ​ຈະ​ໃຫ້​ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ດີ​ຕໍ່ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ແລ້ວ​ຜັກ ​ແລະ ໝາກ​ໄມ້​ໃນ​ກ...
Read More

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ 450 ປີ

  ຕາມພົງສາວະດານຂອງລາວໄດ້ຂຽນວ່າ: ” ວຽງຈັນກໍ່ຕົວເປັນບ້ານນ້ອຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລິເວນນີ້ ຍັງເປັນບ້ານປ່າຂາດອນ ຄົນຍັງຢູ່ເຮືອນຕູບ, ມຸງຫຍ້າ, ເສົາໄມ້ໄຜ...
Read More